• Thông dụng

  Danh từ

  Tàu con thoi (tàu vũ trụ được thiết kế để dùng lại nhiều lần)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  phi thuyền con thoi

  Điện tử & viễn thông

  con thoi vũ trụ
  Space Shuttle Main Engine (SSME)
  động cơ chính của tàu con thoi vũ trụ

  Điện lạnh

  tàu vũ trụ con thoi

  Kỹ thuật chung

  con thoi không gian
  title flight (spaceshuttle)
  chuyến bay trên tầng quỹ đạo (con thoi không gian)
  title flight (spaceshuttle)
  phi vụ trên tầng quỹ đạo (con thoi không gian)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X