• /´spa:tən/

  Thông dụng

  Tính từ

  Khổ hạnh; thanh đạm
  a spartan meal
  một bữa ăn thanh đạm
  ( Spartan) (thuộc) Xpác-tơ
  Như người Xpác-tơ (can đảm, anh dũng, bền bỉ, khắc khổ, có ý thức kỷ luật cao, chiến đấu giỏi)

  Danh từ

  ( Spartan) người Xpác-tơ
  Người có những đức tính như người Xpác-tơ; người gan dạ, người dũng cảm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X