• /fru:gl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Căn cơ; tiết kiệm
  to be frugal of one's time
  tiết kiệm thì giờ
  Thanh đạm
  a frugal meal
  bữa cơm thanh đạm


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X