• /lə'kɔnik/

  Thông dụng

  Cách viết khác laconical

  Tính từ

  Vắn tắt; gọn gàng; súc tích
  a laconic answer
  một câu trả lời vắn tắt gọn gàng
  a laconic style
  lối hành văn súc tích


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  long-winded , verbose , wordy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X