• Thông dụng

  Cách viết khác specialty

  Danh từ

  Đặc tính, đặc trưng, nét đặc biệt
  Chuyên ngành, chuyên môn
  Đặc sản, món ăn đặc biệt (của một nhà hàng..); sản phẩm đặc biệt, dịch vụ đặc biệt (của một công ty..)
  wood carvings are a speciality of this village
  đồ khắc gỗ là một đặc sản của làng này
  (pháp lý) hợp đồng (đặc biệt) có đóng dấu

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  chuyên môn
  chuyên môn, đặc tính

  Kỹ thuật chung

  đặc tính

  Kinh tế

  chuyên khoa
  chuyên môn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X