• /´speliη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự viết chính tả, việc viết chính tả; khả năng viết chính tả
  another spelling of the same word
  cách viết (chính tả) khác của cũng chữ ấy
  (viết tắt) sp chính tả
  Cách viết một từ, cách đánh vần một từ

  Chuyên ngành

  Điện tử & viễn thông

  soát lỗi chính tả

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  phonetic

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X