• /ˈsfɪŋktər/

  Thông dụng

  Danh từ

  (giải phẫu) cơ thắt; cơ vòng
  the anal sphincter
  cơ vòng hậu môn

  Chuyên ngành

  Y học

  cơ thắt
  inguinal sphincter
  cơ thắt ống bẹn
  oddis sphincter
  cơ thắt oddis
  prepyloric sphincter
  cơ thắt tiền môn vị
  pyloric sphincter
  cơ thắt môn vị
  sphincter muscle of membranous urethra
  cơ thắt ngoài của niệu đạo
  sphincter muscle of pylorus
  cơ thắt môn vị
  sphincter muscle of urinary bladder
  cơ thắt bàng quang
  sphincter vaginae
  cơ thắt âm đạo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X