• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bong bóng
  Ruột của quả bóng
  Người huênh hoang rỗng tuếch; người chỉ nói suông
  (giải phẫu) bọng đái, bàng quang
  urinary bladder
  bọng đái, bàng quang

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  túi nilông

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  bàng quang
  apex of the bladder
  đỉnh bàng quang
  atonic bladder
  bàng quang mất trương lực
  cord bladder
  bàng quang bệnh tủy
  irritable bladder
  bàng quang bị kích thích
  sphincter muscle of urinary bladder
  cơ thắt bàng quang
  stammering bladder
  bàng quang co thắt

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bọng
  urinary bladder
  bọng đái
  máy san

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  bong bóng (cá)
  ruột để nhồi xúc xích

  Nguồn khác

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X