• /spail/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nút thùng rượu
  Ống máng (cắm vào cây để lấy nhựa)
  Cọc gỗ, cừ

  Ngoại động từ

  Bịt, nút (lỗ thùng)
  Cắm ống máng (vào cây); cắm vòi (vào thùng)
  Lấy (rượu...) ra bằng vòi
  Cắm cọc, cắm cừ
  Đục lỗ (thùng rượu...)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  chốt gỗ

  Giải thích EN: A large timber put into the ground as a foundation; a pile.. Giải thích VN: Một thanh gỗ đặt xuống đất như một nền; một cái chốt.

  Kỹ thuật chung

  cừ gỗ
  nút
  nút gỗ
  ống máng
  trụ gỗ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X