• /ˈtɪmbər/

  Thông dụng

  Danh từ

  Gỗ xây dựng, gỗ kiến trúc, gỗ làm mộc
  rough timber
  gỗ mới đốn
  squared timber
  gỗ đẽo vuông
  dressed timber
  gỗ đã pha (tức là đã cưa ra, đẽo thành hình và dự tính sẵn sàng để dùng)
  Cây gỗ (cây thích hợp cho việc lấy gỗ)
  standing timber
  gỗ chưa đẵn (tức là cây gỗ đang lớn)
  Thanh gỗ (nhất là kèo, xà, dùng trong dựng nhà hoặc đóng tàu)
  roof timbers
  những xà gỗ làm mái
  floor timbers
  những thanh gỗ lát sàn
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) khả năng, đức tính (của một người để làm được việc gì)

  Thán từ

  (dùng để thông báo cây bị đốn sắp đổ) cây đổ đấy!

  Ngoại động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trồng rừng
  Cung cấp gỗ
  Xây dựng bằng gỗ, làm bằng gỗ
  timbered house
  nhà bằng gỗ
  Đóng gỗ xung quanh, lát gỗ xung quanh (miệng giếng...)

  Nội động từ

  Đốn gỗ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Gỗ, dầm gỗ, thanh gỗ

  Giao thông & vận tải

  dầm gỗ (đóng tàu)
  gỗ chống
  gỗ đóng tàu
  tà vẹt gỗ

  Xây dựng

  bọc bằng gỗ
  gỗ đẽo
  ốp mặt bằng gỗ
  vật liệu gỗ

  Giải thích EN: A wooden member, usually consisting of a single piece of wood..

  Giải thích VN: Thành phần bằng gỗ, thường là một mẩu, thanh hay xúc gỗ.

  Kỹ thuật chung

  bằng gỗ
  foundation by timber casing for stone filling
  móng có tường vây bằng gỗ trong đổ đá hộc
  glued timber connection
  mối nối bằng gỗ dán
  glued timber construction
  công trình bằng gỗ dán
  glued timber joint
  mối nối bằng gỗ dán
  timber aggregate bin
  phễu bằng gỗ chứa cốt liệu
  timber and stone revetment
  lớp lát ngoài bằng gỗ và đá
  timber arched bridge
  cầu vòm bằng gỗ
  timber building
  công trình bằng gỗ
  timber building
  nhà bằng gỗ
  timber caisson
  giếng chìm bằng gỗ
  timber cladding structure
  kết cấu bao che bằng gỗ
  timber construction
  công trình bằng gỗ
  timber construction
  kết cấu bằng gỗ
  timber culvert
  máng tháo nước bằng gỗ
  timber dam
  đập bằng gỗ
  timber house
  nhà bằng gỗ
  timber hut
  lán bằng gỗ
  timber jetty
  cầu tàu bằng gỗ
  timber jetty
  đê chắn sóng bằng gỗ
  timber prop
  cột chống bằng gỗ
  timber scaffolding
  giàn giáo bằng gỗ
  timber sleeper
  tà vẹt bằng gỗ
  timber strut
  cột chống bằng gỗ
  timber trestle
  giá đỡ bằng gỗ
  timber walling strips
  thanh giằng ngang bằng gỗ
  upstream timber decking
  mặt mái thượng lưu bằng gỗ (của đập trụ chống)
  chống bằng gỗ
  timber prop
  cột chống bằng gỗ
  timber strut
  cột chống bằng gỗ
  khúc gỗ
  dầm gỗ
  lát gỗ
  gỗ
  gỗ chống lò
  timber set
  cột gỗ chống lò
  gỗ làm nhà
  gỗ xây dựng
  gỗ xẻ
  âm sắc
  rầm gỗ
  rừng
  timber industry settlement
  thị trấn công nghiệp rừng
  vật liệu gỗ xẻ
  vì chống
  sole timber
  gỗ vì chống

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X