• Cơ khí & công trình

    mắt xích tách

    Giải thích EN: A metal link that consists of a two-turn helix pressed together. Giải thích VN: Mắt xích bằng thép bao gồm 2 đường xoắn móc vào nhau.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X