• /sprein/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bong gân; sự trặc (chân, tay)
  Chỗ bong gân, chỗ trặc

  Ngoại động từ

  Làm bong gân (cổ chân, cổ tay)
  to sprain one's wrist
  làm bong gân cổ tay

  Chuyên ngành

  Y học

  bong gân

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  wrench
  noun
  injury , pull , strain , tear , turn , twist , wrench

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X