• Thông dụng

  Cách viết khác spurỵline

  Như spur line

  Giao thông & vận tải

  đường nhánh công nghiệp

  Xây dựng

  đường cụt (ga)

  Kỹ thuật chung

  đường nhánh

  Giải thích EN: A short secondary track that extends off the main track of a railroad. Also, SPUR, SPUR TRACK. Giải thích VN: Một đường phụ ngắn được mở rộng từ đường ray chính.

  đường phụ
  đường sắt nhánh
  đường sắt phụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X