• Kỹ thuật chung

  ma trận vuông
  degenerated square matrix
  ma trận vuông suy biến
  diagonal of a square matrix
  đường chéo của ma trận vuông
  inverse of a square matrix.
  nghịch đảo của một ma trận vuông
  linear grow of square matrix
  nhóm tuyến tính các ma trận vuông
  order of a square matrix
  cấp của ma trận vuông

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X