• Thông dụng

  Danh từ

  Điểm xuất phát
  our plan failed, so we back to square one
  kế hoạch ta đã thất bại nên ta quay trở lại điểm xuất phát

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X