• Kinh tế

  chi phí chuẩn
  attainable standard cost
  chi phí chuẩn có thể đạt được
  giá thành tiêu chuẩn
  basic standard cost
  giá thành tiêu chuẩn cơ bản
  standard cost system
  phương pháp giá thành tiêu chuẩn
  standard cost system
  phương thức giá thành tiêu chuẩn
  phí tổn tiêu chuẩn
  current standard cost
  phí tổn tiêu chuẩn hiện thời
  perfect standard cost
  phí tổn tiêu chuẩn hoàn thiện
  standard cost method
  phương pháp phí tổn tiêu chuẩn

  Xây dựng

  các chi phí định mức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X