• Cơ khí & công trình

    chốt khởi động

    Giải thích EN: A short-end taper on a reamer used to begin a borehole. Giải thích VN: Một cái chốt định vị trên một mũi doa dùng để bắt đầu một mũi khoan.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X