• Kỹ thuật chung

  áp lực tĩnh
  áp suất tĩnh

  Giải thích VN: Áp suất đặt vào bình chứa hay dây quấn dạng lồng sóc.

  static pressure chamber
  buồng áp suất tĩnh
  static pressure controller
  bộ khống chế áp suất tĩnh

  Kinh tế

  áp suất tĩnh

  Xây dựng

  áp suất tĩnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X