• /¸stætju´esk/

  Thông dụng

  Tính từ

  Như tượng; như tượng gỗ
  Đẹp như tượng; oai nghiêm như tượng ( (thường) về một phụ nữ)
  her statuesque figure
  hình dáng của bà ta đẹp như một pho tượng


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  short , small

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X