• /´steitli/

  Thông dụng

  Tính từ

  Oai vệ, trang nghiêm, trịnh trọng
  a stately old woman
  một bà cụ bệ vệ
  with stately grace
  với một thái độ trang nghiêm


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X