• Cơ khí & công trình

  áp lực hơi nước

  Xây dựng

  áp lực hơi

  Điện

  áp suất hơi (nước)

  Kỹ thuật chung

  áp suất hơi
  effective steam pressure
  áp suất hơi nước hiệu dụng
  saturated steam pressure
  áp suất hơi nước bão hòa
  steam-pressure curve
  đường cong áp suất hơi
  thermal steam pressure
  áp suất hơi nước
  thermal steam pressure
  áp suất hơi trên pittông
  áp suất hơi nước
  effective steam pressure
  áp suất hơi nước hiệu dụng
  saturated steam pressure
  áp suất hơi nước bão hòa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X