• /tʃɔ:k/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đá phấn
  Phấn (viết)
  a piece of chalk
  một viên phấn (viết)
  Điểm ghi bằng phấn (trong một trò chơi)
  (từ lóng) vết sẹo, vết xước
  as different as chalk and cheese
  khác nhau hẳn
  to believe that chalk is cheese
  trông gà hoá cuốc
  chalks away; by a long chalk; by long chalks
  hơn nhiều, bỏ xa
  he is the better man by a long chalk
  nó bỏ xa đối phương, nó hơn đối phương nhiều
  not to know chalk from cheese
  không biết gì cả, không hiểu gì cả
  to walk the chalk
  đi đúng giữa hai vạch phấn (để tỏ là minh không say rượu khi bị đưa đến cảnh sát...)
  (nghĩa bóng) xử, sự mực thước đứng đắn
  to walk (stump) one's chalk
  (từ lóng) chuồn, tẩu, chạy trốn

  Ngoại động từ

  Viết bằng phấn, vẽ bằng phấn, ghi bằng phấn
  Bôi phấn
  to chalk out
  đề ra, vạc (kế hoạch để thực hiện)
  to chalk up
  (thương nghiệp) ghi (một món tiền vào sổ nợ)
  to chalk up a victory
  ghi được một thắng lợi, giành được một thắng lợi

  hình thái từ

  Hóa học & vật liệu

  phấn viết

  Giải thích EN: 1. a fine-grained limestone or a soft form of calcium carbonate composed of finely divided marine shells; it is very fine-grained, porous, and friable, and is usually white or very light-colored. It is used in putty, crayons, paints, linoleum, and polishes.a fine-grained limestone or a soft form of calcium carbonate composed of finely divided marine shells; it is very fine-grained, porous, and friable, and is usually white or very light-colored. It is used in putty, crayons, paints, linoleum, and polishes. 2. a writing implement made of this substance or a similar substance.a writing implement made of this substance or a similar substance. 3. to use such a writing implement.to use such a writing implement.

  Giải thích VN: 1. Một loại đá vôi hạt nhỏ hay một loại canxi cacbonat mềm, được tạo ra bằng những vỏ sò đã được phân loại. Nó có hạt nhỏ, xốp và dễ vỡ. Thông thường nó có màu trắng hoặc màu sáng. Nó được dùng làm bả matit, bút chì màu, sơn, vải sơn và xi. 2. Chỉ quá trình dùng vật này hoặc những vật tương tự để viết. 3. Động từ chỉ một quá trình tương tự..

  Kỹ thuật chung

  đá phấn
  asbestos chalk
  đá phấn amiăng
  chalk flint
  đá phấn silic
  chalk formation
  thành hệ đá phấn
  chalk marl
  đá phấn macnơ
  chalk mill
  nhà máy đá phấn
  chalk stratum
  tầng đá phấn
  fractured chalk
  đa phần nứt nẻ
  French chalk
  đá phấn Pháp
  Fuller's chalk
  đá phấn Fuller
  lacustrine chalk
  đá phấn ở hồ
  magnesian chalk
  đá phấn chứa magie
  marl chalk
  đá phấn macnơ
  phosphatic chalk
  đá phấn chứa fotfat
  sandy grey chalk
  đá phấn nâu pha cát
  viên phấn
  vôi

  Nguồn khác

  • chalk : Chlorine Online

  Kinh tế

  phấn (viết)
  vết sẹo
  vết sước
  vỏ trứng

  Nguồn khác

  • chalk : Corporateinformation

  Xây dựng

  phấn [đá phấn]

  Địa chất

  đá phấn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X