• /´pærə¸dɔks/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ý kiến ngược đời, sự ngược đời
  (triết học) nghịch biện
  (toán học) nghịch lý
  Ngược đời, vật ngược đời

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  nghịch lý
  logical paradox
  nghịch lý lôgic
  sematic paradox
  nghịch lý ngữ nghĩa


  Kỹ thuật chung

  nghịch lý
  clock paradox
  nghịch lý đồng hồ
  Klein paradox
  nghịch lý Klein
  logical paradox
  nghịch lý lôgic
  paradox of the set theory
  nghịch lý của lý thuyết tập hợp
  photometric paradox
  nghịch lý trắc quang
  pseudo-paradox
  giả nghịch lý
  semantic paradox
  nghịch lý ngữ nghĩa
  time paradox
  nghịch lý thời gian
  twin paradox
  sự nghịch lý đồng hồ
  zenon paradox
  nghịch lý Zênông

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X