• /´stigmə¸taiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác stigmatise

  Ngoại động từ

  Làm nổi rõ tính cách (xấu); bêu xấu (ai)
  to stigmatize someone as a coward
  bêu xấu ai cho là người nhút nhát
  (từ cổ,nghĩa cổ) đóng dấu sắt nung vào (người nô lệ)

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X