• /tæg/

  Thông dụng

  Danh từ

  Miếng sắt nhỏ bịt đầu dây giày
  Nhãn (hàng, giá)
  Mép khuy giày ủng
  Thẻ ghi tên và địa chỉ (buộc vào va li...)
  price tag
  bảng giá
  (ngôn ngữ học) từ, cụm từ thêm vào một câu để nhấn mạnh
  Mảnh (vải, giấy, da...) buộc lòng thòng
  Đầu (cái) đuôi (thú vật)
  Túm lông (trên lưng cừu)
  (sân khấu) lời nói bế mạc
  (nghĩa bóng) câu nói lặp đi lặp lại; câu nói sáo
  old tag
  ngạn ngữ, tục ngữ
  Đoạn điệp (của bài hát), câu điệp (của bài thơ); vài hát nhai đi nhai lại
  Trò chơi đuổi bắt (của trẻ con) (như) tig

  Ngoại động từ

  Bịt đầu (dây giày...)
  Buộc thẻ ghi địa chỉ vào
  Buộc, khâu, đính
  to tag together
  buộc vào (khâu vào, đính vào) với nhau
  to tag something on
  buộc nối vật này vào vật khác
  Chạm phải, bắt (trong trò chơi đuổi bắt)
  Tìm vần, trau chuốt (bài thơ)
  Thêm lời nói bế mạc (sau buổi diễn)

  Nội động từ

  ( + after) theo lẽo đẽo, bám sát gót, theo như hình với bóng
  he tagged after his mother
  nói cữ lẽo đẽo theo sau mẹ nó

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Nhãn, dấu, thẻ ghi, đầu cáp, (v) gắn nhãn, đánh dấu

  Cơ khí & công trình

  chỗ kẹp (trên vật rèn)
  đầu bịt kim loại
  nhãn hiệu (máy)

  Dệt may

  vòng khuyết
  vòng kéo

  Toán & tin

  báo hiệu bằng cờ
  báo hiệu bằng nhãn
  ký tự nhận dạng
  dán hiệu
  gắn thẻ
  thẻ ghi nhãn
  tạo nhãn

  Xây dựng

  bít đầu dây
  dấu (hiệu)
  ê te két

  Kỹ thuật chung

  bùn xỉ
  cán
  cặn
  chuôi
  cờ
  dán nhãn
  danh hiệu
  đầu cáp
  nhãn
  nhận dạng
  nhãn hàng
  làm nhãn
  ghi nhãn
  mảnh
  miếng
  phù hiệu
  thẻ

  Kinh tế

  dán nhãn
  gắn nhãn (vào hàng...)
  nhãn (giá...)
  nhãn hiệu
  tấm thẻ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X