• Thông dụng

  Danh từ

  Gánh hát
  Công ty cổ phần (do nhiều người đóng góp) (như) joint-stock company

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  công ty cổ phần

  Kinh tế

  công ty cổ phần
  bogus stock company
  công ty cổ phần gà rừng
  mixed joint stock company
  công ty cổ phần hỗn hợp
  trust stock company
  công ty cổ phần tín thác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X