• /´stoui¸sizəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  (triết học) chủ nghĩa xtôic, chủ nghĩa chấp nhận nghịch cảnh; cư xử một cách khắc kỷ
  she showed great stoicism during her husband's final illness
  bà ấy đã thể hiện sức chịu đựng to lớn trong thời gian ốm đau cuối đời của ông chồng


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X