• /´peiʃəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính kiên nhẫn, tính nhẫn nại; sự bền chí, sự nhẫn nại, kiên trì
  she has no patience with those who are always grumbling
  cô ta không thể kiên nhẫn được với những người lúc nào cũng cằn nhằn
  Patience is a virtue
  kiên nhẫn là một đức tính tốt
  Sự chịu đựng
  to be out of patience
  không kiên nhẫn được nữa, không chịu đựng được nữa
  Lối đánh bài paxiên (một người) (như) solitaire
  the patience of Job
  sự kiên nhẫn đáng kể


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X