• /raɪs/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thóc; gạo; cơm
  rough rice
  lúa chưa xay
  husked rice
  lúa xay rồi
  ground rice
  bột gạo
  Cây lúa
  summer rice
  lúa chiêm
  winter rice
  lúa mùa
  rice fields
  (thuộc ngữ) đồng lúa
  rice paddies
  (thuộc ngữ) ruộng lúa
  rice at booting stage
  lúa đang thì con gái

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cây lúa
  gạo

  Kinh tế

  gạo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X