• Hóa học & vật liệu

  biểu đồ hình trụ (ghi các biến số)

  Đo lường & điều khiển

  biểu đồ băng (cho máy ghi băng điện báo)

  Điện

  biểu đồ dải

  Kỹ thuật chung

  biểu đồ
  compensating strip chart recorder
  máy ghi băng biểu đồ bù
  multirange potentiometric strip chart recorder
  máy ghi vạn năng biểu đồ chạy
  strip chart potentiometric recorder
  máy ghi băng biểu đồ
  strip chart recorder
  máy ghi biểu đồ kiểu băng
  strip-chart recorder
  máy ghi biểu đồ động
  biểu đồ hành trình
  cờ lê đường
  đồ thị liên tục
  giản đồ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X