• /pə¸tenʃiə´metrik/

  Thông dụng

  Xem potentiometer

  Chuyên ngành

  Điện

  thuộc phép đo hiệu điện thế

  Giải thích EN: Relating to or determined by the use of a potentiometer. Giải thích VN: Liên quan đến hay được xác định bởi cái đo điện thế.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X