• /sʌb´misivnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính dễ phục tùng, tính dễ quy phục; tính dễ bảo, tính ngoan ngoãn

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X