• /¸træktə´biliti/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính dễ hướng dẫn, tính dễ điều khiển, tính dễ kiểm soát
  Tính dễ bảo, tính dễ dạy, tính dễ sai khiến
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) tính dễ vận dụng, tính dễ dùng, tính dễ làm, tính dễ xử lý

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X