• /kəm'plaiəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bằng lòng, sự ưng thuận, sự chiều theo, sự làm đúng theo (một yêu cầu, một lệnh...)
  it was done in compliance with your wish
  việc đó đã làm đúng theo ý muốn của anh
  Sự phục tùng đê tiện, sự khúm núm

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự dễ dãi
  sự làm đúng theo
  sự tuân theo
  thuận hòa hợp

  Vật lý

  tính thuận
  mechanical compliance
  tính thuận cơ học
  rotational compliance (CR)
  tính thuận quay

  Xây dựng

  sự tuân thủ đúng
  tính biến dạng mền
  tính dễ biến dạng

  Điện tử & viễn thông

  tuân thủ
  Statement of Compliance (SOC)
  tuyên bố tính tuân thủ

  Kỹ thuật chung

  nhất trí
  làm đúng theo
  phù hợp
  sự tuân thủ
  tính mềm
  acoustic compliance
  tính mềm âm thanh

  Kinh tế

  sự làm đúng theo
  sự phù hợp với

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X