• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chương trình con (toán)

  Toán & tin

  chương trình được gọi
  trình con
  function subprogram
  chương trình con hàm
  function subprogram
  chương trình con về hàm
  instance of a subprogram
  phiên bản của một chương trình con
  instance of subprogram
  thực thể của chương trình con
  internal subprogram
  chương trình con nội
  procedure subprogram
  chương trình con thủ tục

  Kỹ thuật chung

  chương trình phụ
  external subprogram
  chương trình phụ bên ngoài
  thường trình con

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X