• /'instəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thí dụ, ví dụ (chứng minh, minh hoạ)
  for instance
  ví dụ chẳng hạn
  Trường hợp cá biệt
  in this instance
  trong trường hợp cá biệt này
  (pháp lý) sự xét xử
  court of first instance
  toà án sơ thẩm
  at the instance of
  theo đề nghị của, theo sự gợi ý của
  in the first instance
  lúc đầu; ban đầu

  Ngoại động từ

  Đưa (sự kiện...) làm ví dụ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Thời điểm, ví dụ, (v) làm ví dụ, cho ví dụ

  Toán & tin

  phiên bản

  Giải thích VN: Trong lập trình hướng đối tượng, đối tượng (instance) được hiểu ̣là một phiên bản của một lớp (class). Ví dụ như ta có lớp Clist, khi chạy chương trình một đối tượng myList được tạo ra để dùng.

  data instance
  phiên bản dữ liệu
  default instance
  phiên bản mặc định
  document instance
  phiên bản tài liệu
  document instance set
  tập phiên bản tài liệu
  instance of a subprogram
  phiên bản của một chương trình con

  Xây dựng

  thời điểm

  Kỹ thuật chung

  nấc
  đối tượng

  Giải thích VN: Trong lập trình hướng đối tượng, đối tượng (instance) được hiểu ̣là một phiên bản của một lớp (class). Ví dụ như ta có lớp Clist, khi chạy chương trình một đối tượng myList được tạo ra để dùng.

  instance variable
  biến đối tượng
  mẫu
  thực thể
  instance ID
  ID thực thể
  instance of subprogram
  thực thể của chương trình con
  instance variable
  biến thực thể
  query instance
  thực thể hỏi
  query instance
  thực thể vấn tin
  trường hợp
  tức thời
  ví dụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X