• /´sʌbsidəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự rút xuống (nước lụt...)
  Sự lún xuống
  Sự lắng xuống
  Sự ngớt, sự giảm, sự bớt, sự nguôi đi, sự lắng đi
  (y học) sự lặn đi (mụn, nhọt...)

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự lún (nền)

  Hóa học & vật liệu

  sự sa lắng

  Môi trường

  sự chìm xuống
  sự lún xuống
  sự tụt xuống

  Xây dựng

  độ lún (đất)
  sự lún (đất)

  Kỹ thuật chung

  độ lún
  độ sụt
  sự chìm
  sự giảm
  sự hạ
  sự lắng
  sự lắng đọng
  sự lún
  sự sụt
  sự sụt đất
  sự sụt lún

  Kinh tế

  sự lắng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X