• /ri´miʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự miễn giảm, tình trạng được rút ngắn án tù (vì có hạnh kiểm tốt)
  Sự tha thứ, sự miễn giảm (thuế, nợ..)
  the remission of a tax
  sự miễn thuế
  Sự thuyên giảm, sự dịu bớt (cơn sốt...)
  slight remission of a fever
  sự dịu bớt cơn sốt
  Việc Chúa khoan hồng, việc Chúa tha thứ các tội lỗi

  =====(vật lý) phát xạ

  Chuyên ngành

  Y học

  thuyên giảm

  Kinh tế

  chuyển tiền
  sự gởi chuyển tiền
  sự gởi tiền
  sự hoàn lại (tiền thuế đã nộp dư)
  sự miễn
  remission of a tax
  sự miễn một khoản thuế
  remission of charges
  sự miễn phí
  remission of fees
  sự miễn các phí phải trả
  remission of taxes
  sự miễn thuế
  xóa bỏ (nợ, thuế...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X