• /ə'beitmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự dịu đi, sự yếu đi, sự nhụt đi, sự giảm bớt, sự đỡ, sự ngớt
  Sự hạ (giá), sự bớt (giá)
  Sự chấm dứt, sự thanh toán
  (pháp lý) sự huỷ bỏ, sự thủ tiêu
  abatement of a contract
  sự huỷ bỏ một hợp đồng

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự dịu đi
  sự giảm yếu

  Y học

  sự giãn đau

  Kỹ thuật chung

  mất mát

  Giải thích EN: 1. the waste produced when a piece of material, such as metal or timber, is carved or shaped.the waste produced when a piece of material, such as metal or timber, is carved or shaped.2. a reduction in the quantity of some substance.a reduction in the quantity of some substance.3. a reduction of the effects of pollution, especially in relation to mine drainage.a reduction of the effects of pollution, especially in relation to mine drainage.4. a lowering of a surface by erosion or evaporation.a lowering of a surface by erosion or evaporation.

  Giải thích VN: 1. Sự mất mát vật liệu khi mài hay khắc vật liệu như kim loại hay gỗ. 2. sự suy giảm số lượng của một chất nào đó. 3. Sự giảm thiểu tác động của ô nhiễm môi trường, đặc biệt là những ô nhiễm có liên quan đến nước thải từ các hầm mỏ. 4. sự hạ thấp bề mặt do sự xói mòn hay sự bay hơi.

  phế liệu
  sự giảm bớt
  sự hạ xuống
  sự thanh toán

  Kinh tế

  bớt giá
  đình chỉ
  giảm giá
  abatement claim
  sự yêu cầu giảm giá
  hủy bỏ
  sự giảm giá
  sự tiêu trừ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X