• /´sʌb¸speis/

  Kỹ thuật chung

  không gian con
  closed subspace
  không gian con đóng
  complementary subspace
  không gian con bù
  isotropic subspace
  không gian con đẳng hướng
  open subspace
  không gian con mở
  total vector subspace
  không gian con vector toàn phần

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X