• /,kɔmpli'mentəri/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bù, bổ sung
  complementary angle
  góc bù
  complementary colour
  màu kết hợp với một màu nào đó để tạo ra ánh sáng trắng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  Kỹ thuật chung

  bổ sung
  complementary block
  khối bổ sung
  complementary color
  màu bổ sung
  complementary operation
  thao tác bổ sung
  complementary wave
  sóng bổ sung
  bổ túc
  phần bổ sung
  phần bù
  phụ
  phụ vào
  thềm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X