• /sʌb´sə:fis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lớp dưới bề mặt

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  dưới lớp thổ nhưỡng

  Kỹ thuật chung

  dòng chảy mặt
  dưới đất
  subsurface drainability
  sự tiêu nước dưới đất
  subsurface storage
  sự bảo quản dưới đất
  subsurface structure
  cấu tạo dưới đất
  subsurface water
  nước dưới đất
  dưới mặt đất
  subsurface current
  dòng chảy dưới mặt đất
  subsurface exploration
  thăm dò dưới mặt đất
  subsurface structures
  công trình dưới mặt đất
  subsurface water
  nước dưới mặt đất
  mặt dưới

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X