• (đổi hướng từ Subtracting)
  /səb´trækt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  (toán học) trừ

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  add

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X