• /dɪˈdʌkt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Trừ đi, khấu trừ
  to deduct ten per cent from the wages
  khấu trừ mười phần trăm lương

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  trừ đi

  Kinh tế

  bớt
  giảm trừ
  trừ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  add , increase , raise

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X