• /wið'hould/

  Thông dụng

  Ngoại động từ .withheld

  Từ chối không cho, từ chối không làm
  to withhold a document
  từ chối không cho một tài liệu
  to withhold one's help from someone
  từ chối không giúp đỡ ai
  to withhold one's hand
  không chịu ra tay (làm việc gì)
  Giấu
  to withhold the truth from a friend
  giấu sự thật với người bạn
  Kìm lại, nín
  we couldn't withhold our laughter
  chúng tôi đã không thể nhịn được cười
  Ngăn cản, giữ lại, thu lại; thu (cái gì) về
  to withhold someone from drinking
  ngăn ai không cho uống rượu
  (pháp lý) chiếm giữ
  to withhold property
  chiếm giữ tài sản

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  giữ lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X