• /sək´seʃənel/

  Thông dụng

  Tính từ
  Kế tiếp, tiếp sau
  (thuộc) quyền thừa kế

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X