• /sək´sesiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Liên tục; kế tiếp; liên tiếp; lần lượt
  successive attempts
  những cố gắng liên tiếp

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  có trình tự

  Xây dựng

  nối tiếp nhau

  Kỹ thuật chung

  kế tiếp
  liên riếp
  liên tiếp
  method of successive approximations
  phương pháp xấp xỉ liên tiếp
  successive approximation
  phép gần đúng liên tiếp
  successive approximation
  phép xấp xỉ liên tiếp
  Successive Approximation Architecture (SAA)
  cấu trúc phép tính gần đúng dãy liên tiếp
  Successive Approximation Register (SAR)
  bộ ghi xấp xỉ liên tiếp
  successive carries
  sự mang sang liên tiếp
  successive derivatives
  các đạo hàm liên tiếp
  successive difference
  sai phân liên tiếp
  successive difference
  vi sai liên tiếp
  successive differential coefficient
  hệ số vi phân liên tiếp
  successive elimination
  phép khử liên tiếp
  successive elimination
  phép thử liên tiếp
  successive exposure
  vết lộ liên tiếp
  successive generations of recording
  sự tạo liên tiếp việc ghi (nhận)
  successive induction
  phép quy nạp liên tiếp
  successive marks
  vết liên tiếp (của dao tiện hoặc dao phay)
  successive reduction
  sự rút gọn liên tiếp
  successive substitution
  phép thế liên tiếp
  nối tiếp
  successive construction method
  phương pháp thi công nối tiếp
  successive dune
  cồn cát nối tiếp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X