• /ˈsʌbsɪkwənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đến sau, theo sau, xảy ra sau

  Giới từ

  (subsequent to...) tiếp theo, sau (một sự kiện nào đó)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X