• Cơ khí & công trình

  cột nước hút
  dynamic suction head
  cột nước hút động lực
  static suction head
  cột nước hút tĩnh

  Hóa học & vật liệu

  độ cao hút

  Xây dựng

  chiều cao hút (của máy bơm, của ống hút)
  chiều cao (hình học) hút
  đầu hút
  đầu nạo vét bùn

  Kỹ thuật chung

  chiều cao hút
  dynamic suction head
  chiều cao hút toàn phần
  geodetic suction head
  chiều cao hút hình học
  net positive suction head
  chiều cao hút của bơm
  static suction head
  chiều cao hút hình học (của bơm)
  static suction head
  chiều cao hút tĩnh
  total suction head
  tổng chiều cao hút
  vacuum suction head
  chiều cao hút chân không
  áp suất hút

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X