• /´sʌlfeit/

  Thông dụng

  Cách viết khác sulfate

  Danh từ

  (hoá học) Sunfat, muối của axit xunfuric
  sulphate of iron
  sắt xunfat

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sun phát hóa

  Môi trường

  sunphat

  Toán & tin

  sun-phát-hóa

  Xây dựng

  sulfate

  Kỹ thuật chung

  sunfat
  ammonium sulphate
  sunfat amoni
  barium sulphate
  bari sunfat
  calcium sulphate
  canxi sunfat canxi phunphat
  copper sulphate
  đồng sunfat
  copper sulphate treatment
  sự (tẩm) gỗ bằng sunfat đồng
  copper sulphate treatment
  sự tẩm (gỗ) bằng sunfat đồng
  ferrous sulphate
  sunfat sắt
  iron sulphate
  sắt sunfat
  lead sulphate
  chì sunfat
  lead sulphate
  sunfat chì
  magnesium sulphate
  sunfat magie
  sulphate attack
  sự ăn mòn sunfat
  sulphate pulp
  bột giấy sunfat
  zinc sulphate
  sunfat kẽm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X